Företaget

Vi är ett mordernt, kundorienterat byggföretag med säte i Lerums kommun. Vår inriktning är renovering, ombyggnad samt lokalanpassning för både företag och privatpersoner. Genom att tillhandahålla kvalitet och hög yrkeskundskap i alla led skapar vi långsiktiga kundrelationer och därmed bygger vi för vår och deras framtid. Med hög kvalitet och tillgänglighet skall vi skapa nöjda återkommande kunder som gärna rekomenderar oss. 

Bild 1

Verksamhetspolicy

Pibab erbjuder kundanpassade, konkurenskraftiga och miljöriktiga byggtjänster inom stor göterborg med omnejd. Genom hög kvalitet och tillgänglighet skall vi skapa nöjda återkommande kunder, som gärna rekommenderar oss! Vår verksamhet skall ständigt förbättras, med ambitionen att alltid möta våra kunders och medarbetares behov. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Detta innebär att rekrytering, kompetensutveckling, engagemang och motivation tilsammans med systematiskt arbetsmiljöarbete har hög prioritet. Trivsel är viktigt för att personalen skall må bra och leverera det bästa möjliga ut mot kund. Vi tar ansvar för att arbetet är klart vid avtalad tid och håller avtalad kvalitet.