Kvalitet & Mijö

Pibab vill skapa en god arbetsmiljö och säkra arbetsplatser genom att satsa på utbildningar, gemensamma personal aktiviteter och förebyggande företagshälsovård. Vi känner till och följer aktuell lagstiftning. Vårt mål är att på ett strukturerat och planlagt sätt eliminera risker på arbetsplatsen. På våra arbetsplatser råder nolltolerans mot droger samt alkohol. Kvalitet är något vi ständigt jobbar med, för att utveckla och förbättra oss med målsättningen att kunden alltid ska bli nöjd. Trivsel är viktigt för att personalen ska må bra och leverera det bästa möjliga ut mot kund.